உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

கவலை
இனி கவலையில்லையென்ற பாவனையில்
எழுதத் தொடங்குகின்ற வரிகளுக்குள்
எங்கோ ஒளித்து வைக்கப்படுகிறது
கவலை குறித்த பயம்


பயமற்று தொடர்வதாய் நினைத்து
ஒவ்வொரு நிறுத்தத்திலும் தன்னை சரிசெய்து கொள்ள
ஆரம்பித்த இடத்தில்
ஒளித்துவைக்கப்பட்டதாய் நினைத்த கவலை
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தன்னை அவிழ்த்துவிட
கவலைகுறித்த கவலையொன்றை
சுமந்து வருகிறது
இனி கவலையில்லையென்ற பாவனையில்
தன்னை எழுதிக்கொண்ட
ஒரு க(வலை)விதை...

0 கருத்துகள்: