உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திங்கள், 22 நவம்பர், 2010

வாழ்க்கைக்களம்

 தோழனே!!!!
வாக்குறுதிகளை அள்ளி வீசும்
வேட்பாளனாய்
என் வாழ்க்கை களத்தில்  ....நீ....

உன்னால் என் வாழ்வில்

விடியல் வரும் எனக்  காத்திருக்கும்  
சராசரி குடிமகளாய் ...நான்...

வாக்குறுதிகள் எல்லாம்

கானல் காலங்கள் என்று
என் கருத்துக்கு ஏன்
எட்டவில்லை தோழா....  


அன்புடன் 
ரேவா