உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

தவறின் நெடியில் சரியின் துடிப்பு


*
நிமிடத்தில் எல்லாம் மாறிவிடும் கணத்திற்காய் காத்திருக்கிறோம்


நடப்பதின் மீதிருக்கும் தவறின் சரியும்
சரிக்கு உதவா நியாயங்களின் தவறும்
தர்க்க முரணிட்டுக் கொள்ளும் இடத்தில்
அவசரச் சிகிச்சையின் அதிரடித் தடம்


ஒவ்வாமைகள் ஒத்துக்கொண்டுவிடும் தவறுக்கும்
ஒத்துக் கொள்ளாத சரிக்கும்
ரப்பர் செருப்பணிந்து நடக்கவிடும் வேடிக்கைக்குப் பின்
நூற்றாண்டு கால அரசியல்


காகிதங்களை தின்று பழகிய கழுதைகள்
பாரங்களை விரும்பிச் சுமப்பதில்லையென்ற சித்தாந்தம்
தூக்கி வைக்கும் சுமையில்
எங்கோ களவாடப்பட்ட ரகசியங்கள்


விரும்பிச் சுமக்க துணிந்ததும்
புறமுதுகில் குத்தப்படும் எண்ணிக்கையில்
பாவங்களின் பிசகுகள்


பலி எண்ணிக்கை அதிகமாகும் இடத்தில்
தொற்றிக் கொள்ளும் பதட்டம்
அறிவிக்கும் கணத்தில்
அனுமதிக்கப்படாத பார்வையாளர்கள்-ரேவா

Painting : Brenda Maddox

0 கருத்துகள்: