உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

பட்டாம்பூச்சி மனது

நிலைத்திருத்தலைப்பற்றிய கவலையின்றி
பறந்தலைகின்ற வண்ணத்துப்பூச்சிக்கு
வாழவொரு ஏற்றயிடம் எனதறையில்லையென்று
எப்படிச்சொல்வது

வர்ணம் ஆட்சிசெய்யும் அதனிடத்தில்
எடுத்துக்கொள்ள எனகேற்ற நிறம்
எதுவுமில்லையென்பதை
விளக்கணைத்து உறுதிசெய்தேன்


மின்விசிறியின் கூர்நாக்குகளதை
எப்படியும் காவுவாங்குமென
உயிர்கொடுக்காது உறங்கவைத்தேன்

படபடத்து ஓய்ந்து
என் பக்கம் வந்தமர்ந்து
வண்ணங்களால் முத்தமிட்டு பறந்த சென்ற
அதனிடம் சொல்ல எனக்கொன்றும் வார்த்தையில்லை
அதன் நினைப்பு எப்படியோ?

0 கருத்துகள்: