உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

சனி, 22 மார்ச், 2014

கானல் தடம்

என் சொற்களை
எங்கோ ஒளித்துவைத்திருக்கிறது
உன் கடல்

ஒரு அலை
அல்லது
ஒற்றை படகு

குறைந்தபட்சம்

கானலாவதன் சாத்தியங்களையாவது
குறைக்கட்டும்