உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

இடம் காலியாகிறது.

பேருந்து நிறுத்தம்
ஏற இறங்கவென ஆட்கள்
எல்லோருக்கும் பயணப்பட காரணங்கள்
எதேட்சயான உரையாடல்
எல்லோருக்குள்ளும் ஏதோவொரு தேடல்
எனைக் கடக்கும் கூட்டம்
எடையளக்கும் நோட்டம்
எதிலும் கவனமில்லை
இருந்தும் மறுக்கவில்லை
எதிரினில் தேனீர் கடை
சுற்றியபடியே ஒருவன்
இரண்டாவது சுற்றில்
கோப்பை தேனீர்
அத்தனையும் பருகிட
தீர்ந்துபோகிறது
இரவு

இன்றைய
என் கவலையைப் போலவே0 கருத்துகள்: