உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

ஆசை


நடைப்பழகும் ஆசை
எனக்கு...
நடமாடும் நிலவாக
நீ என்னோடு
இருப்பதானால்!!!!


அன்புடன்
reva

0 கருத்துகள்: