உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

** நீ **

மாயங்கள்
செய்யும்
மந்திரனா

** நீ ** -
உன்னால்
காணமலே போனதே
என் மனது

0 கருத்துகள்: