உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

கடைசித்துளியின் ஈரம்
யாருக்குத் தெரியுமென்பதைப்போல்
தெரியாமலே இருக்கிறது 

உன்னை பற்றிய என் பதில்

எடுத்து வைத்தவைகளை
எழுத்தில் வைப்பதை தவிர
வேறேதும் தெரியவில்லை
எனதிந்த காதலுக்கு

பட்டாம்பூச்சியின் வண்ணங்களைச்

சுமந்து வரும் சிறகுபோலவே
தூக்கிச்சுமத்தலின் சுகங்களை
நினைத்து சுவைக்கிறது
இவ்வுணர்வு

ஆர்பரிக்க
ஆரவாரம் செய்ய
ஆழ்ந்து பருக
காலத்தடம் பதிக்கவென
காத்துக்கிடக்கிற கடலளவு ஆசையில்
கரைந்து போகிறது
காலம்

வாழ்க்கைச்சாலையில்
ஏதாவதொரு சந்திப்பில்
முட்டித்திரும்பிகிற நினைவுக்கு பின்
விபத்துகள் நேராவண்ணம்
சீர்தூக்கி வைக்கிறேன்
உனக்கான காதலை

நிபந்தனைகள் ஏதுவுமில்லை
நிர்பந்தங்கள் ஏற்படவில்லை
இல்லாமையில் இன்னும் இன்னுமென
விழுந்து கரையத்தொடங்குகிற
கடைசி துளி
தீர்வதற்குள் தீர்ப்பெழுத
வா....


-ரேவா0 கருத்துகள்: