உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

வேர்விடுதலில் வளர்கின்றாய்

 

பெரும் காத்திருப்பில் சேமித்துவைத்திருக்கிறேன்
வாழ்வின் மீதத்திற்கான ப்ரியங்களையும்
இதுவரை பிடிக்காத சண்டைக்கான
காரணங்களையும்

பதற்றமிக்க இத்தனிமைபிரதேசத்தில்
மெளனத்தீ கொழுந்துவிட்டெறிய
கனவுச் சிறகசைத்து
உன்னை அடைந்திடுவேன்
தணிக்கைகளற்று

இல்லா உருவமொன்றை
அரூபமாய் ஏற்றாகிவிட்டது
இல்லாமைக்குள் இருப்புகொண்டு தவிக்கின்ற 

இளமைக்கு விலைவைக்கா கூட்டம் தேடி அலைகிறது
இந்நாட்கள்

வேகத்தடைகளென
முளைக்கின்ற உறவுதனையும்
சமவெளி நோக்கி இழுத்துச்செல்ல முயலுகையில்
முந்திக்கொண்டு நிற்கிறது

தனிமை

நிலம் உறிஞ்சிய மிச்சம் போக
வேர்கால்களில் சேமிக்க கிடைக்கின்ற
சிறுதுளியில் சில்லிட்டு துளிர்விட
எப்படியும் உன்னைத்தேடி அடைதலில்
வேர்விடுவேன்
இம்முறை 


-ரேவா

0 கருத்துகள்: