உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

பிழைகள்
எப்படியும் நீ சொல்லக்கூடும்
அனுசரித்துக்கொள்லென

என் வானம் நிலவைத் தொலைத்து
வெகுநாட்களாகிறது

மிச்சமிருப்பவைகளை
மீட்டெடுக்க முடியாவிட்டாலும்
மீண்டும் வளருமென்ற
எண்ணத்தில்
வரைந்து வைக்கிறேன்
இவ்வாழ்க்கை பி(ழை)றைகளை...


0 கருத்துகள்: