உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

வேறென்ன வேண்டும்
தினமும் நினை
நினைத்ததை மற
மறந்ததை தேடு
தேடுவதை கண்டெடு
கண்டெடுத்ததை தொலை
தொலைத்ததை விட்டுவிடு
விட்டுவிட்டதை விடாமல் தொடர்
தொடரவேண்டுமாயின்
தினமும் நினை
வாழ்வதற்கு வேறென்ன வேண்டும்.


-ரேவா 
0 கருத்துகள்: