உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

பைத்திய கணம்
தனித்த உலகொன்றில் பயணிக்கிற கால்கள்
தனக்கென்ற பாதைதனை உருவாக்கியபடி நீள

பேசவோ
புன்னகைக்கவோ
அழவோ
ஆசுவாசம் பருகவோ
ஏதுமற்ற வெற்றுகோப்பையில்
தனக்கென்ற தனிமொழியொன்றை
பொதுவெளியில் உண்டாக்கி உரையாட

அசைவற்று கிடைக்கும் எதிலும்
உயிரொன்றை உருவாக்கி
உறவாடும்
மழைத்துளியைப்போன்ற
மனமொன்றை படித்தறியாதவர்களிடையே
நீங்கள் கேட்டீராத அக்குரலும்
அப்பாதையும்
அவர்களை பைத்தியமென்றே குறிக்கும்

அந்நாளில் அப்பைத்தியத்தின்
இவ்வரிகளை
நீங்கள் படித்துக்கொண்டிருப்பீர்கள்
அவர்களின் பாதையை கடந்தபடி...

0 கருத்துகள்: