உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

எழுதப்படாததில் எழுதியிருப்பது
வெற்று மைதானமென்னை
வெறுமை சூழத்தந்தாலும்
ஆடிக்களைத்த நிகழ்வுக்குள்
ஓடிவிளையாடுகின்ற ஒற்றை பந்து
காதல்

தோல்விகள் புரிந்தாலும்
தொடர்ச்சியாய் முயற்சிகள்
அயற்சியை மறைக்கும் நினைவுகள்

வலிக்கு வலியென வழிகொண்டு தொடர
வார்த்தைகொண்டு அடைக்கிறாய்

உரையாடல் பெருவெளியை

உடலுக்கும் உயிருக்குமான
தொடர்பு அறுபடும் இறுதி போராட்டத்திலும்

வசதியாய் வந்தமர்கிறாய்
 

எத்தனை முயன்றும் கிட்டாத வெற்றியில்
பார்வையாளனைப் போலிருக்கும் 

காதலுக்கு
சமாதானம் சொல்லமுடியா வார்த்தைகளை
கைக்கு கொடுக்கின்றேன்

காதலென்பது எழுதப்படாத தீர்ப்புகளில்
நிறைந்திருப்பதென்று


-ரேவா

0 கருத்துகள்: