உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 29 ஜனவரி, 2015

கிளர்ந்தெழும் பசுமையின் ஞாபக உட்சுவர்
இதுவரை கவனமீர்க்கா
இரவு நேரப்பாடலொன்று
இன்று உந்தன் கவனம் ஈர்த்ததாய் 

காரணம் சொல்கிறாய்

காரணங்களை அனுமானித்தலில்
கிளர்ந்தெழுகிறது சுயத்தின் 

உட்சுவர்

இன்மையின் உமிழ்தல்கள்
வாயில் வரை எட்ட
திறக்கப்பட்ட ஜன்னல்வழியே
கரைந்துபோகிறது
அப்பாடல்


காரணமில்லா அன்பைப்போல 


-ரேவா

0 கருத்துகள்: