உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

புதன், 17 அக்டோபர், 2012

இதுவும் காதலே..2

திங்கள், 8 அக்டோபர், 2012

முடிச்சு

 
 
இது இப்படியே இருந்துவிடப்போவதில்லை
என்ற கேள்விக்கு  பின் தான்
நீ எங்கோ ஒளிந்திருக்கிறாய்
சிறு பேச்சின் நடுவில் 
கவனமீர்க்கிறாய்
கலையாதிருக்க வார்த்தை கோர்க்கிறாய்

ஊருக்கு பதில் சொல்லி
உள்ளுக்குள் புதிர்வைக்கிறாய்
அவிழ்க்க முடியா முடிச்சொன்றிட்டு
பரிசெனத் தருகிறாய்

அவ்வளவு கடினமான முடிச்சாய்
அதுயில்லாது போனாலும்
அவிழ்ப்பது கொஞ்சம்
கடினமாதென்பது முயன்றலில்
கிடைத்திட்ட பலன்...

எல்லோரும் வருகின்றனர்
இதனோடு போட்டியிட
இறுதியில் எல்லோருக்குள்ளும்
முடிச்சிட்டுக்கொண்டது
இது..


பலவிதமான முயன்றுபார்த்தல்
பலனில்லை
பதிலில்லை
இதனிடம்..


தோல்வியை மறுக்க
இதை
அறுத்துப்போடுவதென்று
நினைத்திட்ட வேளையில்
அவிழ்க்கப்பட்டது
இவ்முடிச்சு....


பல அபிப்ராய முடிச்சுகள்
உங்களுக்கு இருக்கலாம்
அவிழ்க்கப்பட்ட அதற்கு

காலமென்ற பதிலிருப்பதையும்
அறிந்தபடி...
இறுகிக் கிடக்கிறது

அம்முடிச்சு....  
 
 
 

புதன், 3 அக்டோபர், 2012

உனக்கான பதில்


என்னை கடந்த ஓராயிரம்
கேள்விகளைத்தான்
நீயும் கேட்கிறாய்
இக்கேள்விக்கான பதிலென்று
என்னிடம் எதுவுமில்லை என்பதை  
அறிந்தும்...

ஒரு நேசத்தை மறுதலித்தலில்
உண்டாகும் வலி
நீ அறிந்திருக்க வாய்ப்பில்லை..

ஆகப் பெரும் மகிழ்வின் பின் 
ஆனந்தக்கூத்தாடவோ
ஒரு தோல்வியின் பொருட்டு
மண்டியிட்டு அழவோ
எனக்கென்று எதுவுமேயில்லை
என்னைத்தவிர...

உள்ளத்தை 
எரித்து வாழும் வாழ்க்கையில் 
எனக்கு உடன்பாடுயில்லை என்பதை 
உள்ளதைச்சொல்வதால் அறிக...

எப்படியும் இதை முகம்பொருத்துப்பார்க்கும்
இவ் ஓராயிரம் முகங்களுக்கும் 
சொல்கின்றேன்

என்னை கடந்த ஓராயிரம்
கேள்விகளைத்தான்
 நீங்களும் கேட்கின்றீர்
இக்கேள்விக்கான பதிலென்று
என்னிடம் எதுவுமில்லை என்பதை  
அறிந்தும்...