உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

இரவு


ஓர் இரவை
மற்றொரு இரவால் பருகிப் பார்க்கிறேன்


முதலாவதில் இருக்கும் ஒன்று
இரண்டாமதில் ஒன்றுமற்றதாகிறது

ஒற்றுமற்றது என்பதைப் போல்
அல்லாமல்
தீராமல் இருக்கிறது
மற்றொரு சூடான இரவு-ரேவா

0 கருத்துகள்: