உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

தோற்றங்களின் தினசரி

மாறாத தினசரிகள்
தினம் மாறும் தோற்றங்கள்


வார்த்தைக்குள் சிக்கிக் கொண்ட
தூண்டில் கனவு
இரையாவதில்லை
துடிக்கிறது


கையளவு நீரள்ளிக் கொடுக்கும் இருப்பிற்கா
மாறாத தினசரிகள்

மாறுகின்றன தோற்றங்கள்.


-ரேவா

0 கருத்துகள்: