உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

ஆப்ஸ்னல்


*

கோடிட்ட இடங்களை நிரப்புவது போலில்லை
பொழுதுகள்

சில இடங்கள் அடிக்கோடுகள்
பல இடங்கள் கேள்விக்குறிகள்
சிலபலதில் புரியாத ஆச்சர்யக்குறிகள்

சிக்கல் காடுகள் தீர்த்துவைப்பதில்லை
பதிலுள்ள கேள்விகளை

ஆனாலும் எழுதிப்பார்க்கிறோம்
மூன்றில் ஒன்றை
ஒன்றைப் போன்ற வேறுவேறில்..

-ரேவா

0 கருத்துகள்: