உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

...

ஒரு சொல் உடைந்து
நீ பிறக்கும் போது
அழுகுரல் சில்லுகள்
பிரதிபலிக்கிறது
சொல்லின் சொல்லாய்
உன்னை-ரேவா

0 கருத்துகள்: