உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

குறியீட்டின் நீ
நிறமாற்றம் கொண்டுவிட்ட காலத்தின் முன்
நீரின் பெயர் நெருப்பால் எழுதப்படுகிறது

நீ இருக்கிறாய்
நீரின் பெயரைப் போல்

உச்சரிப்பதின் வெயில் குடிக்கிற
பருவத்தின் முன்
பாலை மணலில் நெளிகிற சர்ப்பத்தின்  அழகை
கற்றாழைச் செடியின் விரிந்த கண்களாக்குகிறது
சொல்லின் நீர்மை

அங்கே
விரிகிற தோகை மழைக்கானது என்பதை
அறிவிக்கிற மாற்றங்கள்
வானிநிலை மாற்றத்தைப் போல் நிலையில்லாதது
மாற்றத்தைப் போல் நிலையானது 
என்பதை
செந்நிற மழை உறுதிபடுத்துகிறது

நீ இருப்பாய்
நெருப்பின் பெயரால்

- ரேவா0 கருத்துகள்: