உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

இருப்பது

*

இருப்பதைப் போல் இருப்பதில்லை
எதுவும்


இந்த இருள் இருக்கிறது
விடியும் பகல் இருக்கிறது


இன்றென்பதில் நுழைந்து கொள்வது
அத்தனை சுகம்
வேறுவிதமான பயம்
இருந்தும்
இருப்பதைப் போல் இருப்பதில்லை
எதுவும்.-ரேவா

0 கருத்துகள்: