உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

வரைதலின் வண்ணம்

*
வண்ணங்களோடு சமாதானம் கொள்ளச் செய்கிறது
ஓவியக் கைகள்


வளைவுகள் நிறச்சேர்ப்புகள்
வேண்டும் வண்ணம்
புரிதலின் அடர் கலவை


புதியதை ஏற்றுக்கொள்கிற நிறம்
பழையதின் பால்யம்

வளர்கிறோம்
வண்ணங்களாலே..


-ரேவா


0 கருத்துகள்: