உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

சொல்லின் இருமுனைப் பாய்ச்சல்*

பக்கத்தில் இருக்கிறோம்
நிச்சயமற்ற தன்மைக்கு பாதுகாப்பாக

தொலைவு என்பது
6 அடிக்கு முன்னும் பின்னுமான உயரம்

உட்காரும் போது நிலைகொள்ளும் அமைதியை
எழுந்துகொள்ளும் காலடி ஓசைக்குள்
தொலைக்கிறோம்

நடப்பதென்பது அணிந்துரையற்ற தொகுப்பு

நிறைந்திருக்கிற பக்கங்கள் நீங்கலாக
நாம் புரட்டிக்கொள்கிறோம்

-ரேவா

0 கருத்துகள்: