உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

.....

தொலைவின் பயம்
விளக்கேற்றுகிறது இருளை

சிற்றகலின் ஒளியொன்று
காற்றிலாடி
திரை விலக்குகிறது-ரேவா

0 கருத்துகள்: