உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

ஆனாலும்


*

எப்போதென்ற கேள்விகள்
எப்போதும் இருக்கின்றன


தீராத சொற்கள்
திமிறிக் கொண்டு பாய்கையில்
அடக்கத் தெரியாத கனவில் பதில்
மிச்சமிருக்கிறது
எப்போதும்


-ரேவா

0 கருத்துகள்: