உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வெள்ளி, 30 டிசம்பர், 2016

தீராதது*
இன்னும் கொஞ்சம் மிச்சமிருக்கிறது
அதை
இருளின் பசி
மொத்தமாய் தின்று தீர்க்கிறது-ரேவா

0 கருத்துகள்: