உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

பெளர்ணமிக் காடு

எல்லாம் மாறிவிடுகிற போது

தட்டுப்படுகிற இருளுக்கு
விளக்கென்று பெயர் வைக்கலாம்.


காற்றிலாடி அது கரையும் இசை
மெளனத்தின் மொழி


அது வளர்க்கிற வெளிச்சம் 

புரிதலின் 
பெளர்ணமிக் காடு..


-ரேவா0 கருத்துகள்: