உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

ஞாபகங்களின் கடல் சொல்*  
பழக்கமாகிவிட்ட மெளனத்தை  
பகிர்ந்து கொள்கிறாய்

உன் மெளனம்
என் மெளனம்  
நம் மெளனமாகி்  
சணலெனத் திரிக்கிறது கடல் மணலை

அலை வந்து சேர்க்கிறது  
சொற்களின் ஞாபகங்களை

கட்டிக் கொண்டு வந்த பின்னும்  
பேசிக்கொண்டிருக்கிற மணலின் மெளனம்
யாரின் மெளனம்

0 கருத்துகள்: