உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

எதுவரை
*

யார் என்ற கேள்வி  
எப்போதும் முன் வைக்க வேண்டுகிறது  
அடையாளங்களை

தொலைதல் குறித்த ஓட்டத்தில்
கடக்கும் தொலைவே பயண இலக்கு

இதில் 
 நீ என்பதும்
 நான் என்பதும் 
  யாரின் எதுவரை0 கருத்துகள்: