உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2015

ஏக்கப் பார்வையின் தூரம்ஒரு ஏக்கப் பார்வைக்கா  இத்தனை தூரம் அழைத்து வந்தாய்

பிறை நிலவாகிறது தனிமையின் கடல்

தேய்கிற காலங்களின் அலை திருப்பிவிடுகிறது கரை சேரா வார்த்தைகளை

கிளிஞ்சல் பொறுக்குகிற மனம் வளர்த்துப் பார்க்கிறது பெளர்ணமியை

மாடத்து விளக்கின் திரி கரியத் தொடங்கையில் சுடர்விடுகிறாய் வழக்கத்தை விட  
பிரகாசமாய்

0 கருத்துகள்: