உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

எல்லைதிறந்தே கிடக்கிறேன்  
கதவுகளற்ற நேசம் அனுமதிக்கிறது  
அவரவர்கான எல்லைகளை

0 கருத்துகள்: