உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2015

தவறுகளின் தலைக்கவசம்
*

விபத்திலிருந்து தலைத்தப்பும் படியான 
 ஈரத்தோடு வருகிறாய்

நுழைவதற்கான வழியாகிறது பிறவித் தவறு

திருத்தங்களைத் தேடும் காரணத்திற்கு 
 கைவிலங்கிடுகிற கழிவிரக்கம்  
கை நகங்களை வெட்டிவிடச் சொல்கிற தண்டனை  
ஒரு நகப்பூச்சு

பொருந்தா நிறங்களில் வளைகின்ற தூரங்கள்  
வார்க்கிற வண்ணம்  
மழைக்கான வானவில்.

0 கருத்துகள்: