உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

கருக்கூடா கேள்விகளின் பதில்*
இது எந்தவகையான தவிப்பு

உயிரை விடுத்து சுயத்தை வருத்தும் பதில்

கூடுகட்டிக் கொண்ட அடைக்காக்கும் மனம் குஞ்சுடைய சொற்கள்

சூடு அனல் வெப்பம் தகிப்பு எதையும் ஈடுசெய்யா பிரசவித்தல்

இது எந்த வகையான தவிப்பு


0 கருத்துகள்: