உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

புதன், 30 டிசம்பர், 2015

சரி செய்யப்படுகிறதுசரி செய்யப்படுகிறது தவறியது

இனி பயங்கொள்ளத் தேவையில்லை வேட்டை மிருகங்களை வீட்டுக்கு பழக்கியிருக்கிறோம்

மாமிசத் துண்டென ஒரு துரோகம் மொய்க்கத் தொடங்கிவிட்ட கவுச்சி வாடைக்கு பழகிவிட
தவறியது சரிசெய்யப்படுகிறது
  முன்பை விட தீவிரமாய் முன்பை விட கொலைக்களமாய்

0 கருத்துகள்: