உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

சிறைவிலகியவர்களின் விருப்பங்களை  
சுமந்துகொண்டிருக்கும் சிறை  
இப்போது சுதந்திரமாய் இருக்கிறது  
முன்னெப்போதும் இல்லாத பொய்களற்று

0 கருத்துகள்: