உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

புதன், 30 டிசம்பர், 2015

பார்வையின் படபடப்புஇதழ் தீண்டுவதாய் இல்லை  
இச்சிரிப்பு
மகரந்தம் தொலைத்துவிட்ட காற்றை சிறைபிடிக்கும் உன் பார்வையிலோ அத்தனை படபடப்பு

0 கருத்துகள்: