உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

புதன், 30 டிசம்பர், 2015

இன்னொரு மழைகோப்பைத் தேனீருக்கு ஏங்குகிறது  
மனதின் மழை

ஆவி பறக்கத் தொடங்கியிருக்கும் ஆறுதல்  
அவ்வளவு ஆனந்தம்  
அவ்வளவு கதகதப்பு

இறுதி மிடறை முடித்து வைக்கும்
 இன்னொரு மழை  
இத்தேனீர்.
0 கருத்துகள்: