உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2015

காட்சிகளின் மதிலில் நாலுகால் விளையாட்டு
*

பார்வைகள் எழுப்பும் சுவரில் மதில் மேல் பூனையாகிறது இயலாமை
 
ஏற்றது எதுவென்று அறியா தவிப்பு சுவர் கண்ணாடிச் சில்லுகளின் பாதுகாப்பு

பதம் பார்ப்பதை ஏற்க துணிகையில் கீறிடும் சொற்கள் தடங்களாக்குகிற வடு உன் வார்த்தைகள்

தாவிடத் தேடும் இடம் தக்கவைத்திருக்கும் ஏமாற்றம் எடுத்துத் தருகிற முடிவில் ஒளிர்கிறது பச்சைக் கண்ணின் திருட்டுத் தனங்கள்

0 கருத்துகள்: