உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

எல்லையற்ற பொய்யின் அடைக்கலம்
*

மாறுகிறோம்  
நடிப்பின் எல்லை முடிகிற அனுமதிப்பின் அவமதிப்பால்
 
ஆலய மணியோடு காற்றில் கலந்து வரும்  
வேத வாக்காகிவிடுவதில்லை  அனுமதித்த  
எந்த ஒரு சொல்லும்

மாறாக அது மண்டியிடுகிறது  
வெளுத்துப் போன நிஜங்களோடு

திருச்சபையாக இல்லாமல் இருந்துவிடுதல்  
பொய்யை விட சாலச் சுகம்
ஆமென்


0 கருத்துகள்: