உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

அதாவது
*
பத்திரம் மட்டுமே மிச்சமாக இருப்பதில் தொலைந்தது சொல் குறித்தான நம்பிக்கை மட்டுமா?

0 கருத்துகள்: