உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

புதன், 30 டிசம்பர், 2015

முடியாதென்ற ஆயுதத்தின் உயிர் எழுத்து* முடியும் என்பதை முடியாததிலிருந்து தொடர்கிறேன்
முதல் அறியாமலே
இப்போது அறியாததும் முடியாதது ஆகிறது முடியும் என்பதைப் போல்தொலைக்கிற ஒற்றைக் காலின் பின் தொடரும் சொற்பத்தை இருக்கிற இரண்டு காலுக்கடியில் புதைக்கிறேன்

முளைக்கிறது முடியாதது முன்னேறுகிறது முடியும் என்பது

மனம் கிளைத்து வெளிவரும் முன் முடியுமென்பது முடியாததாகவே
இப்போது அச்சுப்பிசகாமல்

-ரேவா

0 கருத்துகள்: