உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2015

..பார்வை உடையும் முன் முனைதிருப்புகிறாய்
பட்டென நீளும் கைகள் கோத்துப்
பின்னுகிற ஆடை
பிரியத்தின் நிர்வாணம்.

0 கருத்துகள்: