உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

தட்டுவதில் திறப்பது*
இடமற்று இருப்பது இதமாய் இருக்கிறது

விலாசங்கள் தேடிச் சலிப்புற்ற பாதப் பிளவுகள்  
வளர்க்கிறது  
ஆயுள் ரேகையில் தீவுகளை

திரும்புதல் அறியா பயணம்  
சேர்தல்  
எல்லோரின் இலக்கு

இருப்பதை இடமென நினைப்பதில்  
தொலைகிற முகவரி  
எப்போதைக்குமான வீடுடைய விலாசம்


0 கருத்துகள்: