உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வியாழன், 31 டிசம்பர், 2015

முன் போல்


*

அழகை அத்தனை கச்சிதமாய்  
அணிந்து கொள்ள முடிகிறது  
முன்போல்

பொய்களின் நிறமேறிச் சிவந்திருக்கும்  
உதட்டின் கரை அக்கரைப் பச்சை

தூண்டிலாவதில்லை என்ற போதும்  
துடித்துச் சாகிறது சொற்கள்

துடுப்பு  
முகப்பூச்சுகளுக்கு ஏற்ற அசைவாகையில்  
ஒப்பனையற்ற அழகை  
அத்தனை கச்சிதமாய் அணிந்துகொள்ள முடிகிறது  
கரை வந்து சேர்ந்த அழகால்


0 கருத்துகள்: