உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

செவ்வாய், 29 டிசம்பர், 2015

ரசமிழக்கும் பிம்பத்தின் சப்தங்கள்
*

சப்தங்களற்றுப் போய்விடுகிற அறை மாட்டி வைத்திருக்கிறது வண்ண வண்ண நினைவுகளை சம்பவங்களாய்
 
புரிவதில் புரியாது போய்விடும் புதுமொழியை நா பிறழ உச்சரிக்கையில் லயம் தப்புகிறது உதடுகளுக்கு

நிற ஸ்சேடுகளின் குழப்பத்தை ஒப்பனை செய்வதின் ஒப்பனைக்குள் மறைத்துக்கொள்கிறது பிறவிப் பழக்கம்

ஏற்றது எதுவென்ற குழப்பம் எதிரொலிக்கிறது எல்லா கண்ணாடியிலும்

அதுவரை புரியாத பாதரசப் பொழுதுகள் சப்தத்தின் குரல்வளைத் திருகி உருண்டோடுகிறது ஒவ்வொரு பிம்பமாக

0 கருத்துகள்: