உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

குறியீடுகளின் ஒழுங்கற்ற விதி
நினைத்துக் கொண்டிருப்பதே பெரும் ஆறுதலென்ற
மனப் போராட்டதில் அடித்துத் திருத்துகிறாய்
அத்தனைக் கணக்கையும்

தவற விட்ட கூட்டல்களை
மீறிப் போன கழித்தல்களால்
எடுத்து வைத்தப் பெருக்கல்களில்
வகுத்தெடுத்து கையில் கொடுக்கிறாய்

மீதியின் புள்ளியில் ஈவின்றி
அமர்ந்து கொள்கிற தனிமையின்
இருப்புக்கும் இருண்மைக்கும் இடையே
கற்றுக் கொடுக்கிறாய்
புதிய விதியில்
பழைய விதிமுறையை

குறைவான அவகாசத்தில்
கற்றுத் தேறுதல் முடியாதெனினும்
நினைத்துக் கொண்டிருப்பதே பெரும் ஆறுதலென்ற
மனப் போராட்டதில் அடித்துத் திருத்துகிறேன்
அத்தனைக் கணக்கையும்

-ரேவா

(ஓவியம் : நன்றி fatma abdullah lootah )

0 கருத்துகள்: