உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

வருவதற்கான ஏற்பாடுவரச் சொன்ன பார்வையை
வந்த பின்னும்
பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறாய்

வராது போனதாய்
வந்ததிலிருந்து பிரித்துப் பார்க்கிறாய்

வரச் சொன்ன பார்வையை
சென்ற பின்னும்
பார்த்துக் கொண்டே இருக்கிறேன்

இனி
வராது போனதைப் பற்றி
வருத்தம் எதற்கு

-ரேவா

0 கருத்துகள்: