உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

பிரியத்தின் ஊதாச் செடிவிதை பிடித்த நாளொன்றிலிருந்து
கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் வேர் விட்டெழுகிறது
பிரியத்தின் ஊதாச் செடி

விழிக்கும் பொழுதில்
தெளிக்கும் நீர்
உயிர் வளர்த்துச் செடியினை எழுப்ப

உச்சிப் பொழுதில்
உறிஞ்சும் மட்டும் ஈரம் சேமிக்கும்
தண்டினை மீறி
உதிரும் ஒன்றிரண்டு இலைகளின் வீழ்தலில்
நுழைந்து வழிகிற காலத்தினுள்

மொட்டவிழ வெடிக்கும் சத்தம்
மலர்தலுக்குத் தான்

-ரேவா

0 கருத்துகள்: