உனக்கு மிக நன்றாக தெரிந்த விஷயத்தை, அதுபற்றி கொஞ்சமும் தெரியாத ஒருவன் சொல்லிக் கொடுப்பதை கேட்க நீ தயாராக இருந்தால் நீ வாழ்வில் வெற்றிபெறுவாய்-நிகாலஸ் செம்ஸ்ஃபோர்ட்

திரும்ப முடியா தூரத்தின் நேசம்
உன்னோடிருந்த பொழுதுக்கான நியாயங்களைத் திரட்டிக்கொண்டு
இங்கிருந்து கடந்து போகிறேன்

இனி
நீ
மது அருந்தலாம்
வேசிகளோடு நட்பு வைக்கலாம்
கூடிக்கிடந்த நமதறைக்கு வேறு வர்ணம் கொடுத்து
மாற்றி வைக்கலாம்
அப்படியே உன் தொலைபேசி எண்ணையும்

திரும்பவே முடியாத நேசத்தின் தூரத்திற்கு
போன பிறகு
நீ
தொலைந்து போ

சுற்றும் பூமி உன்னை என்னிடம் காட்டா வண்ணம்
சுற்றித் தொலைக்கட்டும்

-ரேவா

0 கருத்துகள்: